Rekonstrukce - ostatní


Mlýnice Vepřek
Rekonstrukce střešního pláště
Kompletní výměna stoupacích vedení na ZŠ Poláčkova
Úprava komunikací a přilehlých ploch na MŠ Jitřní, Praha
Stavební práce a úpravy obj. Kubáňské nám. 11
Rekonstrukce parkoviště
SPŠ Betlémská - rekonstrukce učeben