Rodinné domy

Rodinný dům Hostivice
Rekonstrukce rodinného domu včetně oplocení.
Realizace: od 4/2017 do 1/2018
Náklady: 2,2 mil. Kč


Zateplení rodinného domu Vojtova
Rodinný dům Kunratice
Novostavba rodinného domu Na Cimbále Praha
Rekonstrukce rodinného domu Zemanka
Dostavba rodinného domu v Praze Písnici
Rodinný dům Hostivice
Zateplení rodinného domu Jílmová
Rodinný dům Kunice